جمشید بهنام، روایتگر تنهایی، خشونت و بحران‌ها

نویسندگان

  • علیرضا مناف‌زاده پژوهشگر تاریخ و نویسنده

DOI::

https://doi.org/10.53895/VVUB9045

کلیدواژه‌ها:

جمشید بهنام, جامعه‌شناسان ایرانی, جمعیت‌شناسی

چکیده

علیرضا مناف‌زاده طی سخنرانی خود در مراسم تدفین جمشید بهنام، جامعه شناس برجسته و پیش‌کسوت ایرانی، دربارۀ ارزش علمی و فعلیت تألیفات بهنام و مضامین برخی از کارهای تحقیقی او درنگ کرد. مناف‌‌زاده، از جمله، به جایگاه و اهمیت این آثار، در بستر زمانی و زمینه تاریخی نگاشته شدن آنها، پرداخته است. در پی این بررسی او از جمله نتیجه می‌گیرد که جامعه‌شناسان ایرانی، برای شناختِ جامعۀ کنونی ایران، از خواندن تحقیقات جمشید بهنام بی‌نیاز نیستند. کارهای تحقیقی و تألیفی او، نه تنها نکات ارزشمندی در زمینۀ روش‌شناسی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند، بلکه تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های او می‌توانند مبنا و نقطۀ عزیمتی برای مطالعات قیاسی جامعه‌شناسان کنونی باشد.

Jamshid Behnam

دانلود

چاپ شده

04/25/2022

ارجاع به مقاله

مناف‌زاده علیرضا. 2022. «جمشید بهنام، روایتگر تنهایی، خشونت و بحران‌ها». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):117-22. https://doi.org/10.53895/VVUB9045.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشی

##category.category##

مقالات مشابه

شاید بخواهید یک جستجوی مشابه پیشرفته آغاز کنید را هم برای این مقاله ببینید.