About Journal

انتشارات ایران آکادمیا انتشار ژورنال های علمی را تسهیل می‌کند. بدیهی است که اصول و قواعد هر ژورنال توسط شورای دبیران آن ژورنال تعیین می‌شود و انتشارات ایران آکادمیا نقش تسهیل کننده در نشر و توزیع و نمایه‌کردن آنها را عهده‌دار است.


ما با توسعه و پیاده سازی بالاترین استانداردهای فنی و روش‌شناختی در سیستم مدیریت ژورنال، قصد داریم زمینه حضور آثار علمی فارسی را در سپهر ادبیات علمی بین المللی تسهیل کنیم. ازینرو تلاش می‌کنیم ضمن ایجاد فضایی کارآمد و پاسخگو برای نویسندگان و خوانندگان خود، محیطی امن و محترمانه برای گفتمان علمی فراهم کنیم.


در حال حاضر انتشارات ایران آکادمیا دو ژورنال علمی شامل ژورنال ایران آکادمیا و ژورنال آزادی اندیشه را منتشرمی‌کند. رئوس کلی انتشار مقاله در این ژورنال‌ها را می‌توانید در وبسایت‌های این ژورنال ها در زیر مطالعه کنید.

  • ژورنال ایران آکادمیا

    ژورنال علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی انستیو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بصورت دوفصل‌نامه است و بطور منظم هر تابستان و زمستان منتشر می‌شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید،...
  • ژورنال آزادی اندیشه

    ژورنال آزادی اندیشه ، ژورنال رسمی انجمن آزادی اندیشه است. نسخه‌های چاپی و آنلاین ژورنال، که یک دوفصل‌نامه دوزبانه است، دوشماره در سال به انتشار می‌رسند. ژورنال آزادی اندیشه ارگان‌ «انجمن» است و زیر نظر شورای دبیران فعالیت کرده و توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر می‌شود. این ژورنال...