سیر تحول گفتمان جنسیتی در ایران مدرن

نویسندگان

  • کلودیا یعقوبی استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات جنسیت

DOI::

https://doi.org/10.53895/KJOP7041

کلیدواژه‌ها:

فضاهای عمومی, تبعیض جنسیتی, قانون حمایت از خانواده

چکیده

زنان ایرانی در طول تاریخ از راه‌های گوناگونی برای دسترسی به فضاهای عمومی در جامعه تلاش کرده‌اند. در دوره پهلوی، زنان بطور عملی در مباحثات ملی پیرامون جنسیت و اصلاح قانون حمایت از خانواده شرکت ‌جستند. در آن زمان، چند عامل از فرمان کشف حجاب گرفته تا افزایش حضور زنان در فضاهای عمومی (تا اندازه­ای به ­سبب پذیرش آموزش همگانی برای زنان) تا تشویق و ترویج روابط اجتماعی هنجاری، فضاهای سراپا مردانۀ جامعه را با اختلال روبه­رو کرد. با این­که مدرنیته و تحولات اجتماعیِ بین سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۷۹ منجر به تثبیت دگرجامعه­پذیری و دگرجنس­گرایی به عنوان هنجارهای بنیادین جامعه شد ولی جمهوری اسلامی همواره کوشیده تا یک جامعۀ مبتنی بر تبعیض جنسیتی را بازسازی کند. حکومت همواره درگیر شکل­دهی به امور جنسی و جنسیتی از راه تحمیل حجاب، وارونه­سازیِ اصلاحات مربوط ­به قوانین خانواده و ترویج چندهمسری و ازدواج موقت بوده است. در حالی که انقلاب اسلامی وضعیت زنان را از چهار دهه پیش دگرگون کرد، امروز زنان ایرانی با خواستی مصمم و آرام برای استقلال جنسی و بدنی در حال انقلاب هستند. در ایران امروز، مادران و دختران از اقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی در کنار یکدیگر برای برابری و آزادی انتخاب می‌جنگند.    

استنادها (مراجع)

Afary, Janet. "On the origins of Feminism in early 20th-century Iran." Journal of Women's History 1, no. 2 (1989): 65-87.

Afary, Janet. Sexual politics in modern Iran. Cambridge University Press, 2009.

Afary, Janet. "The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy." Social Democracy, and the Origins of Feminism (New York, 1996) 3 (1996).

Amin, Michael Cameron, The Making of the Modern Iranian Women: Gender, State Policy, and Popular Culture 1865-1946. Gainesville: University of Florida, 2002.

Arjomand, Said Amir. The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran. Oxford University Press, 1988.

Badr al-Muluk, Bamdad. From Darkness into Light: Women’s Emancipation in Iran. Translated by Frank Ronald Charles Bagley. New York: Exposition Press, 1977.

Hoodfar, Homa. "The veil in their minds and on our heads: The persistence of colonial images of Muslim women." Resources for Feminist Research 22, no. 3/4 (1992):

Hoodfar, Homa. The Women’s Movement in Iran: Women at the Crossroad of Secularization and Islamization. Montpellier: Women Living Under Muslim Laws, 1999.

Hoodfar, Homa and Fatemeh Sadeghi, "Against all Odds: The Building of a Women’s Movement in the Islamic Republic of Iran 1979-2007." Development 52. 8 (2009).

Khosravi, Shahram. Young and Defiant in Tehran. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.

Mahdavi, Pardis. Passionate Uprisings: Iran’s Sexual Revolution. CA: Stanford University Press, 2009.

Mir-Hosseini, Ziba. Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran. NJ: Princeton University Press, 1999.

Najmabadi, Afsaneh. " (Un) veiling feminism: Islamic Feminism or Feminist Challenges to Islam." Social Text 18, no. 3 (2000): 29-45.

Najmabadi, Afsaneh. "The morning after: Travail of sexuality and love in modern Iran." International Journal of Middle East Studies 36, no. 3 (2004): 367-385.

Najmabadi, Afsaneh. Women with mustaches and men without beards. University of California Press, 2005.

Paidar, Parvin. Women and the political process in twentieth-century Iran. Vol. 1. Cambridge University Press, 1995.

Sanasarian, Eliz. The Women’s Rights Movement in Iran: Mutiny, Appeasement, and Repression from 1900 to Khomeini. New York: Praeger, 1982.

Shahidian, Hammed. "The Iranian left and the “woman question” in the revolution of 1978–79." International Journal of Middle East Studies 26, no. 2 (1994): 223-247.

Sayyah. Fatemeh. “Naghad va Siāhat: Majmueh Maghālāt va Taghrirāt {The Collected Writings of Fatemeh Sayyah}, edited by Mohammad Golbon, Tehran: Tus Publications, 1975.

Varzi, Roxanne. Warring Souls: Youth, Media, and Martyrdom in Post-Revolution Iran. Durham, NC: Duke University Press, 2006.

Yaghmaian, Behzad. Social Change in Iran: An Eyewitness Account of Dissent, Defiance, and New Movement for Rights. New York: SUNY Press, 2002.

Young, T. Cuyler, and Nikki R. Keddie. "Religion and Rebellion in Iran: The Iranian Tobacco Protest of 1891-1892." Journal of the American Oriental Society 92, no. 1 (1972).

دانلود

چاپ شده

04/25/2022

ارجاع به مقاله

یعقوبی کلودیا. 2022. «سیر تحول گفتمان جنسیتی در ایران مدرن». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):77-90. https://doi.org/10.53895/KJOP7041.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشی

##category.category##