شماره 11 (2022): گردش قرن

شماره کنونی

شماره 11 (2022): گردش قرن

شماره ۱۱، بهار ۱۴۰۱

سردبیر
علی بنوعزیزی، کالج بوستون

شورای دبیران
علی بنوعزیزی، کالج بوستون
سعید پیوندی،‌ دانشگاه لورن
نیره توحیدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ
روجا فضائلی، کالج ترینیتی دابلین
محمدرضا نیکفر، دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی،‌ ایران آکادمیا
جول هانیسک، دانشگاه مینوث، ایرلند

در بزرگداشت جمشید بهنام

چاپ شده: 04/25/2022