اهداف و قلمرو نشر

ژورنال آزادی اندیشه (شاپا چاپی 2772-7459، شاپا آنلاین 2772-7556) یک ژورنال چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای، و بر بنیاد همتاخوانی است. ما به‌ویژه به پژوهش‌هایی علاقه‌مندیم که چالش‌های بزرگ و موضوعات سخت جامعه ایران را با نگاهی روش‌مند مورد توجه قرار دهد.

قلمرو ژورنال آزادی اندیشه فراگیر است: این ژورنال از آثار پژوهشی، نظری، روش‌شناختی، با رویکردهای کیفی و کمی در زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی استقبال می‌کند. ژورنال آزادی اندیشه یک ژورنال موضوعی است و در هر شماره، مجموعه‌ای از مقالات پیرامون یک موضوع کلیدی ارائه می‌کند. این موضوعات در فراخوان هر شماره اعلام می‌شوند.

مقاله‌های ارسالی از زاویه کیفیت علمی و سلامت روش‌شناختی ارزیابی می‌شوند. ما با بهره‌مندی از یک شورای دبیران بین المللی و استادان برجسته در شورای مشاوران علمی خود، متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای ویرایشی و اخلاقی هستیم.