درباره ژورنال

ژورنال آزادی اندیشه، ژورنال رسمی انجمن آزادی اندیشه است. نسخه‌های چاپی و آنلاین ژورنال، که یک دوفصل‌نامه دوزبانه است، دو شماره در سال به انتشار می‌رسد.

ژورنال آزادی اندیشه از ارگان‌های بنیادین «انجمن» است و زیر نظر شورای دبیران فعالیت کرده و توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر می‌شود.

«انجمن آزادی اندیشه»، نهادی است مستقل، غیر حزبی، غیر ایدئولويک که برایِ اهدافِ زیر کوشاست:

  • یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آن‌ها و تقویتِ این علوم در ایران،
  • رشدِ روشنگری و گسترشِ آزادیِ اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت و گویِ آزاد،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکرانِ ایران،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکران ایران و دیگر روشنفکرانِ جهان به خصوص روشنفکرانِ کشورهایِ همجوارِ ایران و منطقه‌ی خاورمیانه و آسیایِ مرکزی.

نسخه آنلاین

ژورنال آزادی اندیشه (FTJ) یک ژورنال با دسترسی آزاد است. نسخه آنلاین این ژورنال و همه مقالات آن، در وبسایت رسمی این ژورنال در آدرسhttps://journals.iranacademia.com/FTJ ، و به زبان‌های فارسی و انگلیسی، در دسترس است. نسخه الکترونیکی ژورنال آزادی اندیشه رایگان پخش می‌شود.

اشتراک نسخه چاپی

برای خوانندگان، نویسندگان، کتابخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌ها

شما می‌توانید به طور نامحدود، نسخه چاپی ژورنال را مشترک و آن را از طریق پُست دریافت کنید. شما می‌توانید اشتراک خود را در هر زمانی که تصمیم بگیرید، لغو کنید. هزینه هر نسخه چاپی ژورنال 15 یورو، و هزینه پستی آن، 7 یورو است. ازینرو، با مشترک شدن نسخه چاپی ژورنال، هر شش ماه یکبار، 22 یورو پرداخت خواهید کرد.

فُرم اشتراک نسخه چاپی:  https://iranacademia.com/subscriptions

شماره‌های پیشین و سفارش نسخه‌های بیشتر

اگر می‌خواهید نسخه‌های چاپی پیشین ژورنال را خریداری کنید، از آرشیو ژورنال، در وبسایت رسمی انجمن آزادی اندیشه،  به نشانی  https://azadiandisheh.com/?p=1732 ، دیدن کنید.

اگر می‌خواهید سری نسخه‌های چاپی همه شماره‌های پیشین ژورنال آزادی اندیشه را خریداری کنید، درخواست خود را از طریق فرم تماس، با آدرس https://iranacademia.com/contact، برای مدیریت اشتراک انتشارات ایران آکادمیا بفرستید.