بایگانی

 • گردش قرن
  شماره 11 (2022)

  شماره ۱۱، بهار ۱۴۰۱

  سردبیر
  علی بنوعزیزی، کالج بوستون

  شورای دبیران
  علی بنوعزیزی، کالج بوستون
  سعید پیوندی،‌ دانشگاه لورن
  نیره توحیدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ
  روجا فضائلی، کالج ترینیتی دابلین
  محمدرضا نیکفر، دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی،‌ ایران آکادمیا
  جول هانیسک، دانشگاه مینوث، ایرلند

  در بزرگداشت جمشید بهنام

 • جلد دهمین ژورنال آزادی اندیشه

  علم، قدرت و جنسیت
  شماره 10 (2020)

  دهمین شماره مجله آزادی اندیشه به موضوع سهم زنان در آموزش عالی و تولید علم در ایران و تاثیر آن بر رابطه قدرت در مناسبات جنسی و جنسیتی در درون جامعه ایران می‌پردازد. اهمیت طرح این موضوع در متن جامعه ایران بیش از هر چیز به شرایط ویژه این کشور و حضور یک حکومت دین‌سالار و محدودکننده فعالیت‌های اجتماعی زنان و همزمان پیشرفت‌های چشمگیر زنان در آموزش عالی و در پژوهش‌های علمی باز می‌گردد. در برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی مربوط به موازنه جنسیتی قدرت در جامعه و تحوالت آن در دهه‌های اخیر به نوع رابطه هر یک از جنس‌ها با قلمرو دانش و تولید علمی توجه شده است. 

 • دولت و جامعه
  شماره 9 (2020)

  نویسندگان این شماره به پرسش‌های زیر پاسخ داده اند:
  جامعه مبنای دگرگونی‌هاست، یا دولت؟

  شر همواره به دولت برمی‌گردد، خیر به جامعه؟

  اصولا رابطه دولت و جامعه در ایران معاصر چگونه است؟ در دوره پس از انقلاب چه ویژگی‌هایی دارد و پیشتر چگونه بوده است؟

 • جلد هشتمین ژورنال آزادی اندیشه

  ملیت و هویت ملی
  شماره 8 (2019)

  موضوع هویت ایرانی و معنای آن در تجربه تاریخی کشور ما در سال‌های پس از ۱۳۵۷ بار دیگر به یکی از بحث‌‌های پر کشمکش دنیای روشنفکری و نیز عرصه عمومی در ایران تبدیل شده است. شکل گیری و حضور پررنگ یک حکومت دین‌سالار و تکیه آن بر هویت دینی نوعی گسست در مقایسه با دوران پیش از ۱۳۵۷ به شمار می‌رود. تحولات ژرف در درون ایران و نیز در سطح منطقه سبب شده‌اند تا بحث‌های هویتی بسان آتش زیر خاکستر بطور دوره‌ای تکرار شوند. آنچه در دهه‌های اخیر در مقایسه با گذشته تغییر کرده رونق پژوهش‌های تاریخی در داخل و خارج از ایران پیرامون انقلاب مشروطیت، شکل گیری ناسیونالیسم ایرانی و پیشینه بحث‌های مربوط به هویت جمعی در ایران است. این ادبیات غنی نه تنها نوری است بر گوشه‌های تاریک تاریخ معاصر ایران که بحث‌ها و نظریه‌های جدیدی هم درباره هویت جمعی را به میان می‌کشد.

 • زنان، جنسیت، سکسوالیته
  شماره 7 (2019)

  محورهای اصلی مباحث مطرح شده در این شماره به قرار زیرند:
  مبحث جنسیت (جندر)، انواع برساخت های زنانگی و مردانگی و نقش های جنسیتی؛
  تمایلات جنسی (سکسوالیته) و گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی، اقلیت های جنسی و انواع دگرباشی؛
  تلاقی جنسیت، نژاد، ملیت، قومیت، گرایش جنسی، جایگاه طبقاتی وأمثال آن (اینترسکشنالیتی)؛
  رابطه انواع فمینیسم با دین؛
  رابطه انواع فمینیسم با دموکراسی؛
  رابطه انواع فمینیسم با سکولاریته؛
  رابطه انواع فمینیسم با ناسیونالیسم؛
  رابطه انواع فمینیسم و نظام های مختلف اقتصادی-سیاسی (سرمایه داری، سوسیالیستی ،…)
  رابطه انواع فمینیسم با جنگ و مبارزات مسلحانه؛
  فمینیسم و اخلاق، اخلاق فمینیستی؛
  فمینیسم و استراتژی های توسعه؛ محیط زیست و توسعه پایدار؛

 • به مناسبت پانصدسالگی رفرماسیون
  شماره 6 (2018)

  براساس برنامه مصوب شورای تحریریه نشریه‌ی انجمن (آزادی اندیشه) موضوعِ ویژه‌ی شماره 6 نشریه به‌مناسبت پانصد سالگی رفرماسیون به این جنبش اختصاص یافته است. طبعاً به اسلام و جهان اسلام و ایران توجه‌ی ویژه‌ای داریم.
  موضوعات پیشنهادی در فراخوان این شماره از جمله عبارتند از:‌

  • مفهوم آمرزش و لطف در دیدگاه‌های پروتستانتی و اسلام
  • منابع مطالعاتی پروتستانتیسم به زبان فارسی (کتاب‌شناسی)
  • تفسیر هگل از پروتستاتیسم
  • نظریه ماکس وبر درباره اخلاق پروتستانی و سرمایه‌داری
  • پروتستانتیسم اسلامی (در جهان و ایران)
  • تاریخ تطور الهیات پروتستانتیسم
  • آیا بین لوتر و محمدبن عبدلوهاب شباهت‌هایی وجود دارد؟
  • واسطه‌گری در پروتستانتیسم و اسلام (خودکشیشی و فردیت)
  • جریان‌های اصلاحی و چهره‌های شاخص آن در جهان اسلام
  • بررسیِ دیدگاه‌های اصلاح‌گران دینی امروزِ ایران در حوزه‌ی الهیات. در این پهنه چه تفاوتی میان اصلاح‌گران و اصلاح‌طلبان دینی با جریان تمامیت‌خواه و دیدگاهِ غالبِ حوزه‌های دینی وجود دارد؟ آیا شباهت‌هایی با نمونه‌های مسیحی وجود دارد؟
 • به مناسبت صدسالگی انقلاب اکتبر
  شماره 5 (2017)

  موضوع ویژه این شماره اختصاص یافته است به «صد سالگی انقلاب اکتبر»

  • نه این نشریه و نه هیچ نشریه‌ دیگری نمی‌تواند مجموعه‌ موضوع‌های مرتبط با چنین رخداد بزرگ تاریخی و پیامدهای آن را در یک شماره مطرح کند و به چندوچون آنها بپردازد
  • افزون بر مقاله‌های پژوهشی و تخصصی که در این شماره منتشر شده است، کوشش کردیم در دو حوزه، یکی بازتاب و تأثیر گفتمان مارکسیسم و جریان کمونیستی ایران بر جریان‌های دینی و مذهبی ایران (جریانها و متفکرانی همچون «سوسیالیستهای خداپرست»، «مجاهدین خلق»، علی شریعتی، حبیبالله پیمان و ... و حتی عده‌ای از عالمان دینی) و سهم این گفتمان در ضرورت طرح بررسی «علمی» پدیده‌ها در ایران (بی آنکه در اینجا بخواهیم در معنای آن داوری کنیم)؛ و دیگری بررسی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در شوروی و دیگر کشورهای اردوگاه سوسیالیستی پیشین (البته با استثنای وضعیت خاص کشور رومانی) و اهمیت آن به‌عنوان یک تجربه مهم تاریخی که می‌تواند برای امروز ما نیز آموزنده باشد، مقاله‌هایی نوشته وتنظیم شود. اما، ازآنجاکه برای نشر مقاله در این دو حوزه، انتشار نشریه با تأخیر فراوان روبه‌رو می‌شد، به‌ناچار از انتشار آنها چشم پوشیدیم و امیدواریم که در فرصتی دیگر این امر ممکن شود.