سده ۱۴، سده آموزش: آموخته، نیاموخته و بدآموخته

نویسندگان

  • سعید پیوندی استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
  • محمدرضا نیکفر فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

DOI::

https://doi.org/10.53895/ZSVN5742

کلیدواژه‌ها:

تجدد, آموزش, زبان رسمی, اندیشه انتقادی

چکیده

یکی از جلوه‌ها و نیز بسترها و پیش‌برنده‌های تجدد آموزش است. سده ۱۴ در ایران سده دگرگونی این نهاد است، دگرگونی‌ای نه ناشی از گسست انتقادی با گذشته، بلکه به عنوان چیزی بیگانه شده با آن و ادامه‌دهنده عناصری از آن. در این باره محمدرضا نیکفر با سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی در فرانسه و دارای تخصص در زمینه آموزش و پرورش گفت‌وگو کرده‌ است.

education

دانلود

چاپ شده

04/25/2022

ارجاع به مقاله

پیوندی سعید, و نیکفر محمدرضا. 2022. «سده ۱۴، سده آموزش: آموخته، نیاموخته و بدآموخته». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):109-16. https://doi.org/10.53895/ZSVN5742.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشی

##category.category##