فرایند و سیاست داوری

سیاست ژورنال ایران آکادمیا در بررسی مقالات ارسالی، داوری از نوع بررسی شورای دبیران است.

شیوه این بررسی در مرحله ارسال مقاله به شرح زیر است:‌

مقاله ارسالی شما پس از ثبت، مستقیم به سردبیری می‌رسد. سردبیر یا دبیر تعیین شده برای ارزیابی اولیه مقالات، تصمیم اولیه را درباره مقاله شما می‌گیرد. این تصمیم‌گیری سه گونه است:

 • مقاله شما در مرحله اول رد می‌شود و شما از رد شدن مقاله از طریق نامه‌ای از سردبیری، آگاه می‌شوید.
 • مقاله شما تأیید شده و برای داوری فرستاده می‌شود.
 • مقاله شما با تأیید سردبیر، و بدون نیاز به مراحل داوری، به نهاد تولید ارجاع داده می‌شود.

کیفیت‌ها و ویژگی‌های مهم

شورای دبیران برای تصمیم‌گیری درباره یک مقاله به کیفیت‌های زیر توجه بنیادین دارد:

 • رعایت شایسته و کامل اصول نگارشی و دستور خط ارائه شده در راهنمای نویسندگان ژورنال
 • اندیشه نقادانه و استقلال فکری نویسنده
 • اهمیت موضوع مقاله، چه از چشمنداز علمی و چه از چشمنداز اجتماعی، و نقش و سهمی که در دانش موجود در موضوع ویژه‌اش دارد.
 • شیوایی و رسایی و استحکام نگارشی مقاله و پختگی استدلال‌ها و مباحث مطرح شده.
 • وجود مجموعه داده‌های جامع با اعتبارسنجی دقیق و همچنین بینش کاملا علمی (در موارد مقالات پژوهشی اصیل با روش‌شناسی‌های کمی).
 • تأثیر قابل توجه مباحث مطرح شده در گفتمان مربوط به موضوع مقاله
 • دقت روش‌شناسانه و ارجاع‌دهی بسنده. به عبارت دیگر، پشتیبانی قدرتمند استدلال‌ها با ادبیات پژوهشی معتبر و ترجیحا دست اول.
 • ارتباط و پیوند مقاله با پیشینه و تاریخچه موضوعی که مطرح می‌کند.
 • انسجام و همسانی محتوا و زبان علمی مقاله.

مراحل پس از پذیرش مقاله

اگر تأیید اولیه را به دست بیاورد، مقاله شما به منظور بررسی برای یک یا چند دبیر فرستاده خواهد شد.

شما در این مرحله ممکن است توصیه‌ها یا شروطی برای اصلاح یا افزودن یا کاستن مطلبی از مقاله‌تان از سوی دبیران دریافت کنید.

پس از انجام همه اصلاحات، مقاله شما به دست ویراستار فنی می‌رود. ویراستار فنی تصحیحات احتمالی نهایی را بر اساس راهنمای نویسندگان ارائه شده ژورنال، بر روی مقاله شما انجام خواهد داد.

مقاله نهایی شده به نهاد تولید سپرده می‌شود و پس از زمانبندی‌شدن، شما از وضعیت مقاله خود و تاریخ انتشار آن آگاه خواهید شد.

مقالات منتشر شده آنلاین، لزوما در نسخه چاپی ژورنال ایران آکادمیا منتشر نمی‌شوند. مقالات منتشر شده در ژورنال آنلاین ایران آکادمیا، بر اساس سیاست‌ها و امکانات چاپ از سوی شورای دبیران برای نسخه چاپی برگزیده می‌شوند.

لطفا برای آشنایی بیشتر با انواع مقاله‌هایی که در ژورنال ایران آکادمیا پذیرفته می‌شوند، مطالب بخش ارسال مقاله را مطالعه کنید.