اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال

جنید جمشید پاکستان برند اقتصاد سیاسی

نویسندگان

آوریل 23, 2021

دانلود

«خواننده راکی که واعظ شد»،  «ستاره راکی که مُبلّغ مذهبی تلویزیون شد» و «ملّای دیسکوهای پاکستان» لقب گرفت. این‌ها بخش کوچکی از نام‌هایی است که برای توصیف جنید جمشید در نیمه دوم عمرش به کار رفته است. همانطور که از القاب او پیداست، جنید جمشید کار خود را به عنوان ستاره راک آغاز کرد و در ادامه به یک مبلغ و واعظ مذهبی تبدیل شد. اما آنچه القاب او به ما نمی‌گویند آن است که او پایه‌گذار یک برند حلال بسیار موفق نیز بود! با این وجود، داستان او چیزی بیش از صرف تغییر از یک موزیسین به یک واعظ را روایت می کند. روایت مختصری که از زندگی او طرح شد همچنین بازتاب دهنده‌ی وضعیت دشواری است که کل ملت پاکستان را به خود مشغول داشته است: گیر افتادن میان جنبه‌های مادی و معنوی زندگی، میان امر دنیوی و امر اخروی.