تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی

ناسیونالیسم استعمار اندیشه اسلامی مدرن مسلمانان

نویسندگان

اكتبر 22, 2021

دانلود

در این مقاله قصد دارم تاثیر ناسیونالیسم و استعمار را بر اندیشه اسلامی مدرن نشان دهم. مقصود من از اندیشه اسلامی مدرن راه و شیوه‌‌هایی است که از طریق آن مسلمانان اسلام را بازتفسیر و مفهوم پردازی می‌کنند. من به گرایش های عمومی تخیل و بازبینی مجدد مسلمانان از اسلام می‌پردازم که از اواخر قرن ١٩ رواج پیدا کرده است. استدلال من این است که اندیشه اسلامی مدرن دارای چندین ویژگی اساسی است که گواه بر تاثیر مواجه جهان اسلام با استعمار غرب است. برای انجام این کار، بدون محدودکردن بحثم به شخصیت یا مکان خاصی، نمونه‌های کثیری را مورد بررسی قرار داده  و موارد متفاوتی را بررسی می‌کنم تا نشان دهم که چگونه مسلمانان مدرن عموما گتفمان استعماری را در رابطه با دین، ملت و دولت درونی کرده‌اند. اندیشه اسلامی مدرن به‌طرزی مفرط با اندیشه کنترل قدرت دولت مدرن- که خود ماهیتأ پدیده‌ای است ناسیونالیستی- درآمیخته است.