اخلاق نشر

ژورنال آزادی اندیشه، به قواعد اخلاقی اعلام شده از سوی «کمیته اخلاق نشر» (COPE) احترام گذاشته و تلاش می‌کند آن را به اجرا بگذارد. برای آگاهی از این قواعد اخلاقی نشر به روندنما (فلوچارت) زیر از وبسایت رسمی «کمیته اخلاق نشر» توجه کنید. 

 پی دی اف کمیته اخلاق نشر