ارکید چیست؟

ORCID یک سازمان غیرانتفاعی مستقل است که یک شناسه مداوم - ORCID iD - ارائه می‌دهد که شما را از سایر پژوهشگران متمایز می‌کند و مکانیزمی برای پیوند دادن نتایج و فعالیت‌های تحقیقاتی شما با آی‌دی ارکید شما فراهم می‌کند. ارکید در بسیاری از سیستم‌های مورد استفاده ناشران، سرمایه گذاران، مؤسسات و سایر خدمات مرتبط با تحقیق ادغام شده است. مطالعه اطلاعات بیشتر در orcid.org.

چگونه و چرا ما آی‌دی‌های ارکید را جمع‌آوری می‌کنیم؟

این ژورنال ORCID iD شما را جمع‌آوری می‌کند، بنابراین اطمینان حاصل می‌شود که شما به درستی شناسایی شده و با کارهای منتشر شده خود در ارتباط هستید. این اطمینان می‌دهد که ارتباط شما با کل کارتان در طول زمان باقی خواهد ماند.
\ n \ t هنگامی که بر روی دکمه «تأیید» در پنجره ORCID کلیک می‌کنید، از شما می‌خواهیم که آی‌دی خود را با استفاده از یک فرآیند تأیید شده به اشتراک بگذارید - یا با ثبت‌نام برای ORCID iD یا اگر قبلاً ثبت‌نام کرده‌اید، با ورود به سیستم ORCID خود، به ما اجازه دریافت ORCID iD خود را می‌دهید. ما این کار را برای اطمینان از شناسایی صحیح شما و اتصال ایمن به ORCID iD انجام می‌دهیم. What’s so special about signing in. بیشتر بدانید. ورود به سیستم چیست.
\ n این ژورنال iD های نویسندگان و نویسندگان معتبر را در صفحه مشخصات و OJS جمع آوری و نمایش می دهد

آی‌دی ارکید در کجا نمایش داده می‌شود؟

To acknowledge that you have used your iD and that it has been authenticated, we display the ORCID iD icon iD icon alongside your name on the article page of your submission and on your public user profile.
Learn more in How should an ORCID iD be displayed.