اطاعات برای خوانندگان

خوانندگان گرامی را فرامی‌خوانیم  که برای دریافت خبرهای انتشاراتی این ژورنال، با کلیک کردن بر روی لینک ثبت‌نام در بالای صفحه ثبت‌نام کنند. پس از ثبت‌نام، از طریق ایمیل فهرست مطالب هر شماره جدید را دریافت خواهید داشت. برای اطلاع از محرمانگی اطلاعاتی که وارد می‌کنید بیانیه محرمانگی ژورنال را مطالعه کنید. در این بیانیه آمده است که ایمیل‌هایی که وارد می‌کنید برای مقاصد دیگر به‌کار نخواهد رفت.