ژورنال آزادی اندیشه، ژورنال رسمی انجمن آزادی اندیشه است. نسخه‌های چاپی و آنلاین ژورنال، که یک دوفصل‌نامه دوزبانه است، دوشماره در سال به انتشار می‌رسند.

ژورنال آزادی اندیشه ارگان‌ «انجمن» است و زیر نظر شورای دبیران فعالیت کرده و توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر می‌شود.

این ژورنال از خرداد۱۳۹۴ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۰ شماره منتشر کرده است و از خرداد۱۴۰۰ سیستم نشر آنلاین و چاپی خود را با معیارهای تماما معتبر علمی و همچنین ویژگی‌های نشر دیجیتال به روز کرده، و با ساختار یک ژورنال دوزبانه علمی با دسترسی باز، به کار خود ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید...

فراخوان‌ها

اطلاعیه آغاز دوره جدید ژورنال آزادی اندیشه و فراخوان به مشارکت در دو شماره آینده آن

07/21/2021

خرسندیم به اطلاع برسانیم که ژورنال آزادی اندیشه پس از سال‌ها انتشار و بهره‌مندی از مشارکت اندیشمندان و دانشگاهیان، اکنون وارد فرایند یک تحول بنیادی شده و گام بلندی در جهت ارتقای اعتبار و حضور بین‌المللی خود برداشته است، تا به این ترتیب، بتواند بهتر به اهداف مندرج در اساسنامه خود، از جمله «گفت‌و‌گوی سامان‌یافته میان روشنفکران ایران و دیگر روشنفکران جهان و منطقه»، به‌طور سامان‌یافته و روشمند، یاری رساند.

از این پس، ژورنال آزادی اندیشه، با بهره ‌وری از یک سامانه جدید مدیریت ژورنال‌های علمی، و با تکیه بر اصول ارزیابی و نشر روشمند، به صورت دوزبانه (فارسی با چکیده انگلیسی و بالعکس) منتشر خواهد شد. همه مراحل تهیه و تدوین ژورنال، شامل فراخوان، ارسال مقاله، همتاخوانی، ویراستاری، بازبینی و نشر دیجیتال و چاپی، در این سامانه و زیر نظر شورای دبیران مدیریت می‌شود.

همچنین در همین سازوکار، هر یک از مقالات تأیید شده در ژورنال آزادی اندیشه، از این پس، شناسه بین‌المللی دائمی DOI دریافت خواهند کرد و در پایگاه‌های اصلی نمایه آثار پژوهشی و علمی، مانند گوگل اسکولار و کراس‌رف، نمایه شده و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی برای جست‌وجو در دسترس خواهند بود.

بخش اصلی «ژورنال آزادی اندیشه»، در هر شماره‌ خود، به یک موضوع معین اختصاص دارد. این‌بار برای دو شماره‌ پیاپی، یک عنوان در نظر گرفته‌شده‌است؛ عنوانی که موضوعاتی گوناگون را دربرمی‌گیرد:

متن کامل را مطالعه کنید.

مطالعه بیشتر درباره اطلاعیه آغاز دوره جدید ژورنال آزادی اندیشه و فراخوان به مشارکت در دو شماره آینده آن

شماره کنونی

شماره 13 (2023): زن، زندگی، آزادی

شماره ۱۳، تابستان ۱۴۰۲

سردبیر
علی بنوعزیزی، کالج بوستون

شورای دبیران
علی بنوعزیزی، کالج بوستون
سعید پیوندی،‌ دانشگاه لورن
نیره توحیدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ
روجا فضائلی، کالج ترینیتی دابلین
محمدرضا نیکفر، دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی،‌ ایران آکادمیا
جول هانیسک، دانشگاه مینوث، ایرلند

تصویر طرح جلد:‌ مراسم چهلم مهسا/ژینا امینی در سقز

سفارش نسخه چاپی این شماره

چاپ شده: 06/15/2023