ژورنال آزادی اندیشه، ژورنال رسمی انجمن آزادی اندیشه است. نسخه‌های چاپی و آنلاین ژورنال، که یک دوفصل‌نامه دوزبانه است، در تابستان و زمستان به انتشار می‌رسند.

ژورنال آزادی اندیشه ارگان‌ «انجمن» است و زیر نظر شورای دبیران فعالیت کرده و توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر می‌شود.

این ژورنال از خرداد۱۳۹۴ تا کنون ۱۰ شماره منتشر کرده است و از خرداد۱۴۰۰ سیستم نشر آنلاین و چاپی خود را با معیارهای تماما معتبر علمی و همچنین ویژگی‌های نشر دیجیتال به روز کرده، و با ساختار یک ژورنال دوزبانه علمی با دسترسی باز، به کار خود ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید...

فراخوان‌ها

اطلاعیه آغاز دوره جدید ژورنال آزادی اندیشه و فراخوان به مشارکت در دو شماره آینده آن

2021-07-21

خرسندیم به اطلاع برسانیم که ژورنال آزادی اندیشه پس از سال‌ها انتشار و بهره‌مندی از مشارکت اندیشمندان و دانشگاهیان، اکنون وارد فرایند یک تحول بنیادی شده و گام بلندی در جهت ارتقای اعتبار و حضور بین‌المللی خود برداشته است، تا به این ترتیب، بتواند بهتر به اهداف مندرج در اساسنامه خود، از جمله «گفت‌و‌گوی سامان‌یافته میان روشنفکران ایران و دیگر روشنفکران جهان و منطقه»، به‌طور سامان‌یافته و روشمند، یاری رساند.

از این پس، ژورنال آزادی اندیشه، با بهره ‌وری از یک سامانه جدید مدیریت ژورنال‌های علمی، و با تکیه بر اصول ارزیابی و نشر روشمند، به صورت دوزبانه (فارسی با چکیده انگلیسی و بالعکس) منتشر خواهد شد. همه مراحل تهیه و تدوین ژورنال، شامل فراخوان، ارسال مقاله، همتاخوانی، ویراستاری، بازبینی و نشر دیجیتال و چاپی، در این سامانه و زیر نظر شورای دبیران مدیریت می‌شود.

همچنین در همین سازوکار، هر یک از مقالات تأیید شده در ژورنال آزادی اندیشه، از این پس، شناسه بین‌المللی دائمی DOI دریافت خواهند کرد و در پایگاه‌های اصلی نمایه آثار پژوهشی و علمی، مانند گوگل اسکولار و کراس‌رف، نمایه شده و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی برای جست‌وجو در دسترس خواهند بود.

بخش اصلی «ژورنال آزادی اندیشه»، در هر شماره‌ خود، به یک موضوع معین اختصاص دارد. این‌بار برای دو شماره‌ پیاپی، یک عنوان در نظر گرفته‌شده‌است؛ عنوانی که موضوعاتی گوناگون را دربرمی‌گیرد:

متن کامل را مطالعه کنید.

مطالعه بیشتر درباره اطلاعیه آغاز دوره جدید ژورنال آزادی اندیشه و فراخوان به مشارکت در دو شماره آینده آن

گام بزرگ در ارتقاء اعتبار و حضور بین‌المللی ژورنال آزادی اندیشه

2021-06-24

پس از سال‌ها انتشار ژورنال آزادی اندیشه با مشارکت اندیشمندان، دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی، مایه خرسندی است که ژورنال آزادی اندیشه از این پس به جرگه ژورنال‌های علمی و پژوهشی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و مباحث دشوار روز در ایران و جهان پیوسته است.

مطالعه بیشتر درباره گام بزرگ در ارتقاء اعتبار و حضور بین‌المللی ژورنال آزادی اندیشه

شماره کنونی

شماره 10 (2020): علم، قدرت و جنسیت

دهمین شماره مجله آزادی اندیشه به موضوع سهم زنان در آموزش عالی و تولید علم در ایران و تاثیر آن بر رابطه قدرت در مناسبات جنسی و جنسیتی در درون جامعه ایران می‌پردازد. اهمیت طرح این موضوع در متن جامعه ایران بیش از هر چیز به شرایط ویژه این کشور و حضور یک حکومت دین‌سالار و محدودکننده فعالیت‌های اجتماعی زنان و همزمان پیشرفت‌های چشمگیر زنان در آموزش عالی و در پژوهش‌های علمی باز می‌گردد. در برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی مربوط به موازنه جنسیتی قدرت در جامعه و تحوالت آن در دهه‌های اخیر به نوع رابطه هر یک از جنس‌ها با قلمرو دانش و تولید علمی توجه شده است. 

چاپ شده: 2020-11-15