شماره 1 (2017): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا

شماره کنونی

شماره 1 (2017): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پائیز منتشر می‌شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است.

چاپ شده: 2017-09-01