شماره 3 (2019): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا

شماره کنونی

شماره 3 (2019): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا یکی از محصولات آموزشی و علمی دانشگاه ایران آکادمیا برای رواج آموزش و علوم انسانی و اجتماعی است. این مجله به طور منظم هر ترم در بهار و پاییز منتشر می شود و شامل مجموعه ای از مقالات اساتید ، محققان و فارغ التحصیلان در زمینه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است.

چاپ شده: 2019-04-15