شماره 2 (2018): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا

شماره کنونی

شماره 2 (2018): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا یکی از محصولات آموزشی و علمی دانشگاه ایران آکادمیا برای رواج آموزش و علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال به طور منظم هر ترم در بهار و پاییز منتشر می‌شود و شامل مجموعه‌ای از مقالات اساتید، پژوهشگران و فارغ التحصیلان در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی است.

چاپ شده: 2018-04-15