شماره 6 (2018): به مناسبت پانصدسالگی رفرماسیون

شماره کنونی

شماره 6 (2018): به مناسبت پانصدسالگی رفرماسیون

براساس برنامه مصوب شورای تحریریه نشریه‌ی انجمن (آزادی اندیشه) موضوعِ ویژه‌ی شماره 6 نشریه به‌مناسبت پانصد سالگی رفرماسیون به این جنبش اختصاص یافته است. طبعاً به اسلام و جهان اسلام و ایران توجه‌ی ویژه‌ای داریم.
موضوعات پیشنهادی در فراخوان این شماره از جمله عبارتند از:‌

  • مفهوم آمرزش و لطف در دیدگاه‌های پروتستانتی و اسلام
  • منابع مطالعاتی پروتستانتیسم به زبان فارسی (کتاب‌شناسی)
  • تفسیر هگل از پروتستاتیسم
  • نظریه ماکس وبر درباره اخلاق پروتستانی و سرمایه‌داری
  • پروتستانتیسم اسلامی (در جهان و ایران)
  • تاریخ تطور الهیات پروتستانتیسم
  • آیا بین لوتر و محمدبن عبدلوهاب شباهت‌هایی وجود دارد؟
  • واسطه‌گری در پروتستانتیسم و اسلام (خودکشیشی و فردیت)
  • جریان‌های اصلاحی و چهره‌های شاخص آن در جهان اسلام
  • بررسیِ دیدگاه‌های اصلاح‌گران دینی امروزِ ایران در حوزه‌ی الهیات. در این پهنه چه تفاوتی میان اصلاح‌گران و اصلاح‌طلبان دینی با جریان تمامیت‌خواه و دیدگاهِ غالبِ حوزه‌های دینی وجود دارد؟ آیا شباهت‌هایی با نمونه‌های مسیحی وجود دارد؟
چاپ شده: 07/21/2018