شماره 13 (2023): زن، زندگی، آزادی

شماره کنونی

شماره 13 (2023): زن، زندگی، آزادی

شماره ۱۳، تابستان ۱۴۰۲

سردبیر
علی بنوعزیزی، کالج بوستون

شورای دبیران
علی بنوعزیزی، کالج بوستون
سعید پیوندی،‌ دانشگاه لورن
نیره توحیدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ
روجا فضائلی، کالج ترینیتی دابلین
محمدرضا نیکفر، دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی،‌ ایران آکادمیا
جول هانیسک، دانشگاه مینوث، ایرلند

تصویر طرح جلد:‌ مراسم چهلم مهسا/ژینا امینی در سقز

سفارش نسخه چاپی این شماره

چاپ شده: 06/15/2023