شماره 12 (2022): گردش قرن - ۲

شماره کنونی

شماره 12 (2022): گردش قرن - ۲

شماره ۱۲، پاییز ۱۴۰۱

سردبیر
علی بنوعزیزی، کالج بوستون

شورای دبیران
علی بنوعزیزی، کالج بوستون
سعید پیوندی،‌ دانشگاه لورن
نیره توحیدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ
روجا فضائلی، کالج ترینیتی دابلین
محمدرضا نیکفر، دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی،‌ ایران آکادمیا
جول هانیسک، دانشگاه مینوث، ایرلند

تصویر طرح جلد:‌ [Wellcome MS Persian 474], Public Domain Mark (PDM)

 

چاپ شده: 12/14/2022