##about.aboutSoftware##

این ژورنال از سیستم ژورنال‌های آزاد (OJS) نسخه 3.3.0.6 استفاده می‌کند. OJS یک نرم‌افزار متن‌باز مدیریت و انتشار ژورنال‌هایی است که توسط پروژه دانش عمومی و تحت مجوز GNU در اختیار عموم قرار گرفته است.