بازگشت به جزئیات مقاله شماره 8 (2021): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا دانلود دانلود PDF