1.
سلیمانی ک. «فرهنگ زارکی موکریان» و سنت واژه‌نامه‌نویسی . ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 23 آوریل 2021 [ارجاع شده 22 فوریه 2024];(7):54-66. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/20