1.
عمران ا, معینی مر. اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال . ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 23 آوریل 2021 [ارجاع شده 22 فوریه 2024];(7):42-53. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/18