1.
عباسی ب. مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 23 آوریل 2021 [ارجاع شده 3 مارس 2024];(7):20-31. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/17