1.
ابراهیمی ب. موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 23 آوریل 2021 [ارجاع شده 3 مارس 2024];(7):8-19. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/16