1.
خاکی‌نژاد ر. درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 8 دسامبر 2022];(8):8-15. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/125