1.
میری آشتیانی ه. آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 8 دسامبر 2022];(8). قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/124