1.
رحمانی تهرانی م. بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 26 ژانویه 2022];(8):152-77. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/123