1.
سلیمانی ک, اسعدی ب. تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 9 دسامبر 2023];(8):88-117. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/121