1.
ورنت آ, آذرپناه س, مکتوم م. هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 22 فوریه 2024];(8):52-76. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/119