1.
ربانی ن. نقد یا نفی ایدئولوژی . ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 6 ژوئیه 2022];(8):16-25. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/116