عمران انعم, و معینی محمد رضا. «اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال». ژورنال ایران آکادمیا, no. 7 (آوریل 23, 2021): 42–53. دسترسی فوریه 22, 2024. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/18.