ابراهیمی بهمن. «موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری». ژورنال ایران آکادمیا, no. 7 (آوریل 23, 2021): 8–19. دسترسی مارس 3, 2024. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/16.