خاکی‌نژاد ریحانه. «درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید». ژورنال ایران آکادمیا, no. 8 (اکتبر 22, 2021): 8–15. دسترسی دسامبر 8, 2022. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/125.