سلیمانی کمال, و اسعدی به‌ڕۆژ. «تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی». ژورنال ایران آکادمیا, no. 8 (اکتبر 22, 2021): 88–117. دسترسی دسامبر 8, 2023. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/121.