رضایی عاصفه. «اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا». ژورنال ایران آکادمیا, no. 8 (اکتبر 22, 2021): 78–87. دسترسی دسامبر 8, 2022. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/120.