ورنت آندریاس, آذرپناه سایه, و مکتوم مائده. «هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی». ژورنال ایران آکادمیا, no. 8 (اکتبر 22, 2021): 52–76. دسترسی می 22, 2024. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/119.