منتظری امید. «تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب». ژورنال ایران آکادمیا, no. 8 (اکتبر 22, 2021): 26–37. دسترسی دسامبر 8, 2022. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/117.