ربانی نسترن. «نقد یا نفی ایدئولوژی». ژورنال ایران آکادمیا, no. 8 (اکتبر 22, 2021): 16–25. دسترسی ژوئیه 6, 2022. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/116.