میری آشتیانی ه. «آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/124.