شاخساری س., و کیانی ش. «جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر: رویاهای سرکشی، همبستگی کوییر، و سیاست‌های فلاکت و بدبختی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 118-50, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/122.