شاخساری س. و کیانی ش. (2021) «جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر: رویاهای سرکشی، همبستگی کوییر، و سیاست‌های فلاکت و بدبختی », ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 118–150. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/122 (دسترسی: 22 می 2024).