سلیمانی کمال. 2021. «‘فرهنگ زارکی موکریان’ و سنت واژه‌نامه‌نویسی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7 (آوریل):54-66. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/20.