شاخساری سیما, و کیانی شهرام. 2021. «جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر: رویاهای سرکشی، همبستگی کوییر، و سیاست‌های فلاکت و بدبختی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):118-50. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/122.