رضایی عاصفه. 2021. «اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):78-87. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/120.