سلیمانی ک. «فرهنگ زارکی موکریان» و سنت واژه‌نامه‌نویسی . ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 7, p. 54–66, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/20. Acesso em: 3 مارس. 2024.