عمران ا.; معینی م. ر. . اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال . ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 7, p. 42–53, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/18. Acesso em: 21 ژوئیه. 2024.