ابراهیمی ب. موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری. ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 7, p. 8–19, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/16. Acesso em: 3 مارس. 2024.